">

למכירה בשכונת נחלאות המובקשת

  • תמונה של WhatsApp‏ 2024-01-02 בשעה 15.39.10_2fcbdef5
  • תמונה של WhatsApp‏ 2024-01-02 בשעה 15.39.10_397b222d
  • תמונה של WhatsApp‏ 2024-01-02 בשעה 15.39.10_e157e4fe
  • תמונה של WhatsApp‏ 2024-01-02 בשעה 15.39.11_f15bb7e2
  • תמונה של WhatsApp‏ 2024-01-02 בשעה 15.39.12_7c4b2366
  • תמונה של WhatsApp‏ 2024-01-02 בשעה 15.39.12_44700bb3
  • תמונה של WhatsApp‏ 2024-01-02 בשעה 15.39.12_d45c989c
  • תמונה של WhatsApp‏ 2024-01-02 בשעה 15.39.12_d5328f86
  • תמונה של WhatsApp‏ 2024-01-05 בשעה 11.52.57_45925c55

מס' נכס : 6699

למכירה בבלעדיות ₪10,800,000 - בית פרטי, בניין, מגרש
מס' נכס 6699250 מ'ר נטו13 חדריםמרפסת הדפס

למכירה בשכונת נחלאות המבוקשת.

בניין עם זכויות בניה גדולות. כרגע הנכס מושכר. מצבו של הנכס דרוש שיפוץ.ולכן הדירות מושכרות במחיר מוזל.

הנכס נמצא במיקום הכי טוב בירושלים. ויש ביקוש מטורף לאזור. גם לשכירויות וגם לדירות נופש.

תאור הנכס
6.1.1 תאור החלק ה
4,918 מ"ר 4 וצורתה לא רגולרית. – שטח חלקה מס' 60
לחלקה חזיתות כדלקמן:
חזית מזרחית באורך של כ 11- מ' לרחוב סוכת שלום .
חזית דרומית באורך של כ- 20 מ' לחלקה 59 , המהווה שצ"פ .
חזית מערבית באורך של כ- 10 מ' לרחוב משכנות.
חזית צפונית באורך של כ- 25 מ' לחלקות 61-63 אשר עליהן בנויים מבני מגורים.
הטופוגרפיה משופעת עם שיפוע קל מדרום לצפו ן .
על החלקה בנוי מבנה בבנייה רוויה המפוצל למס' יח"ד .
פיתוח הסביבה של החלקה מלא וכולל חיבור לתשתיות חשמל, מים וכיוצ"ב

תאור הבניינים בחלק ה
המבנה בנוי בשתי קומות כאשר הקומה השנייה בנוי רק בחלקה, כל קומה מאופיינת
באלמנטים ארכיטקטוניים שונים .
קומת הקרקע בניה מאבן ע"פ השיטה המסורתית של סוף המאה ה 19- ותחילת המאה ה 20-
וכוללת קשתות ופרטי מסגרות אוטנטיים.
הבית כולל חצר עם ריצוף אוטנטי מאבן טבעית, ריצוף זה מונח על בר המים שנכון להיום לא
קיימת עליו גישה .
הנכס נכון להיום כולל 8 יח"ד נפרדות, 6 ממוקמות בקומת הקרקע ויחידה נוספת ממוקמת
בקומה השנייה.
הגישה לנכס הינה הן מרחוב משכנות והן מרחוב סוכת שלום .
שטח בנוי בהתאם לתוכניות שהוצגו בפני שנערכו ע"י המודד יורובסקי:
קומת קרקע :
שטח עיקרי : 135 מ"ר נטו .
שטח מחסנים : 5 מ"ר נטו מחסן עם תקרה גבוה ה
12.3 מ"ר נטו מחסן תחתון תקרה נמוכה ( 1.8 מ') .
שטח חצר: בגבולות של 45 מ"ר
קומה עליונה :
שטח עיקרי : 70 מ"ר נטו .
שטח מחסנים : 8.4 מ"ר נטו מחסן עם תקרה גבוה שטח מרפסות פתוחות : 33 מ"ר נטו
שטח מרפסות מקורה : 7.5 מ"ר נטו

מצב התכנוני 5
8.1 מידע בדבר תכנית מקומית.
על פי מידע שהתקבל ממחלקת התכנון של הוועדה המקומית לתכנון ירושלים, עולה כי על החלקה בה ממוקם
. הנכס נושא השומה חלה תוכנית 3831
תכנית -3831 קביעת ייעוד י קרקע והוראות בינוי לשכונות "סוכת – שלום" ו"משכנות ישראל":
התכנית אושרה למתן תוקף מיום 02/04/1992 , לפי תוכנית זו הנכס הנישום ממקודם בחלקה שידוע
אזור מגורים מיוחד.

מטרת התכנית:
• שינוי תכנית המתאר המקומית לירושלים ע"י שינוי יעוד שטח מאזור יתר אוכלוסין וצפיפות
לאזור מגורים מיוחד, שטח למוסד, דרך משולבת, שטחים ציבוריים פתוחים ומעברים ציבוריים
להולכי רגל.
• הגדלת אחוזי הבניה מ 90%- ל-עד 200% בתוך השכונות ול-עד 300% לאורך רח' אגריפס .
• קביעת הוראות לשיקום ושימור לרבות קביעת הוראות בינוי ועיצוב בהתאם לנספח הבינוי .
• קביעת חזיתות לשימור.
• קביעת חזית מסחרית.
• הרחבת דרך קיימת.
: מעיון בהוראות התוכנית עולות בין היתר ההוראות הבאות 6
• הבינוי ע"פ התוכנית ממצה את אפשרויות מתן ההקלות בגבול הסטיה בלתי ניכרת וכל תוספת
גובה בניה, או הקטנת מרווחים , או הגדלת אחוזי בניה שלא בהתאם לתוכנית זו תראה כסטייה
ניכרת.
• מספר הקומות המירבי לא יעלה על שתי קומות מגרים ומעליהם גג רעפים (בהתאם לנספח הבינוי),
ניתן להשתמש בחלל גג הרעפים למטרות מגורים.
• גובה קומה חדשה שתיבנה לא יעלה על 2.75 מ' מפני רצפה ועד פני תקרה (בהתאם לנספח בינוי) .
• סה"כ הגובה של הבניין החדש לא יעלה על 6.9 מ' ממפלס פני הקרקע הסופיים ועד למזלפות גג
הרעפים .
• שיפוע הגג 22-30 מעלות, גובה רום גג הרעפים 3.5 , בכל גג יהיו לחפות 2 שיפועי גגות, הכל בהתאם
לנספחי הבינו י.
• כולל הפתחים בגג הרעפים יותרו רק בצורה ובמידות המרביות בהתאם לנספח .
• קווי הבניין יהיו בהתאם לסימון בתשריט ו/או בהתאם לנספח הבינוי.
• תכסים מרבית בין 80-100 אחוז, יש להשאיר חצר פתוחה ללא קירוי ששטחה עולה על 45 מ"ר
(השטח יקבע בהתאם לגודל החלקה) .
• אחוזי הבניה לנכס הנישום שגודל החלקה הינו גדול מ 71- מ"ר יהיו בהתאם לטבלה

 

 

 

 

 

 

מפת האזור
× שלום,
דילוג לתוכן